Rakentajan Sarokas Oy:n myymälän ja verkkokaupan rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

  • Rakentajan Sarokas Oy
  • Polttolaitoksenkatu 17
  • 20380 Turku

Rekisteriasioista vastaava henkilö myymälän tiliasiakkaille ja yrityksille

Rekisteriasioista vastaava henkilö verkkokaupassa

Rekisterin nimi

Rakentajan Sarokas Oy:n asiakasrekisteri / Suomi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rakentajan Sarokas Oy:n asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on ensisijaisesti asiakassuhteiden hoito ja yhteisen toiminnan sekä palvelun kehittäminen.

Toissijaisesti asiakasrekisterin tarkoituksena on tilausten, toimitusten ja asiakaspalautuksien seuranta.

Rakentajan Sarokas Oy käyttää asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja palvelu- ja tuotetarjonnan suunnitteluun. Tarkoituksenamme on asiakaslähtöisyys, joten huomioimme asiakkaan ostokäyttäytyminen ja tottumuksen, joiden mukaan kehitämme verkkokauppaamme.

Rekisterin ja yhteisesti sovitujen ehtojen nojalla yhteystietoja voidaan käyttää myös uutiskirjeiden lähetykseen, tapahtumista ilmoittamiseen tai muiden tärkeiden asioiden viestimiseen asiakkaan ja Rakentajan Sarokas Oy:n välillä.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu yhteneväisistä rekistereistä.

 

Rekistereiden muodostuminen

Kauppapaikan tilauksista kerättävät yhteystiedot

Tilauksen yhteydessä annetut tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot. Pakollisia asiakastietoja ovat sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja puhelinnumero.

Tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen tarvittavat tiedot

Tiedot Rakentajan Sarokas Oy:n verkkokaupan asiakkaiden suorittamista tilauksista, toimituksista sekä asiakaspalautuksista.

Rakentajan Sarokas Oy:n rekisteriin rekisteröityneiden asiakastiedot

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt rekisteröitymisen yhteydessä. Pakollisia rekisteröitymistietoja ovat sukunimi, etunimet, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana. Vapaaehtoisia tietoja ovat muut yhteystiedot sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteys- ja muut asiakastiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Asiakassuhde katsotaan alkaneeksi, asiakkaan:

  1. rekisteröityessä Rakentajan Sarokas Oy:n verkkokauppaan
  2. tilatessa tuotteita Rakentajan Sarokas Oy:n verkkokaupasta
  3. avaamalla tilin Rakentajan Sarokas Oy:n myymälässä

Rekisterin suojaaminen

Asiakastietoja sisältävän tietokannan asiakastietojen muuttamiseen tai käyttöön ovat oikeutettuja vain tehtävään perehdytetyt työntekijät. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Tietojen luovutus ulkopuolisille

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Rakentajan Sarokas Oy ei luovuta rekisteritietoja ulkopuolisille henkilöille, yrityksille tai yhteisöille.

Tietojen käyttö suoramarkkinointiin

Rakentajan Sarokas Oy ei luovuta tietoja käytettäväksi suoramarkkinointiin ulkopuolisille tahoille. Yhteystietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksessa ainoastaan Rakentajan Sarokas Oy:n omiin tarkoituksiin, kuten tapahtumien, uutiskirjeen tai muiden erikoistilanteiden yhteydessä.

Suoramarkkinointilistalta on mahdollista poistua milloin tahansa. Listalta on mahdollista poistua ottamalla yhteyttä kyseistä rekisteriä hallinnoivaan henkilöön tai poistumalla uutiskirjelistalta saapuneen viestin yhteydessä saapuvien ohjeiden avulla.

Ylivoimainen este

Rakentajan Sarokas Oy:llä ei ole velvollisuutta ylittää niitä ylivoimaisia esteitä, joiden voidaan katsoa aiheuttavan viivästystä tai kokonaan estävän asiakkaan ja Rakentajan Sarokas Oy:n välisen sopimuksen täytäntöönpanon. Ylivoimaiseksi esteiksi katsotaan ne esteet, jotka ovat Rakentajan Sarokas Oy:n välittömän vaikutusvallan ulkopuolella. Joita voivat olla: tietoverkon toiminnan häiriöt, sähköverkon toiminnan häiriöt, luonnonmullistukset, katastrofit, työtaistelutoimenpiteet ja lakot, tulipalot, mellakat, sota tai sodan uhka tai muut viranomaisten toimenpiteet.

Riita-asiat

Erimielisyydet ja riita-asiat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli näitä riita-asioita ei kyetä osapuolten välisissä neuvotteluissa ratkaisemaan, ne on ratkaistava ensimmäisenä oikeusasteena myyjän kotipaikan alioikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.