Toggle Nav

Myymälä avoinna

Ma - Pe 7 - 18
La 9 - 14

022752050

Suodatinkankaat

Suodatinkangas on maanrakennuskangas, jota käytetään eriyttämään maalajeja sekä lujittamaan maarakenteita. Sen käyttökohteita ovat mm. tienpohjat, rakennusten pohjat, uimarannat, pysäköintipaikat ja salaojitukset.

Suodatinkangas ei muodosta ns. vesipusseja, vaan nimensä mukaisesti suodattaa veden lävitseen pitäen maalajit erillään.

Maan liikkumattomuus vähentää routavaurioita, jolloin esim. pihalaatat pysyvät paremmin paikoillaan. Suodatinkankaat jaetaan eri käyttöluokkiin vahvuuden mukaan. Piharakentamiseen soveltuvia käyttöluokkia ovat N1 sekä kl. 2.

Suodatinkangas on erittäin helppo asentaa ja Meltexiltä sitä on saatavana sekä NorGeoSpec 2002- että VTT-GEO 93 -standardin mukaan eri käyttöluokissa.

Suodatinkankaiden käyttökohteet käyttöluokkien mukaan

Suodatinkangas tulee valita aina käyttökohteen mukaan. Kankaan mekaanisista ominaisuuksista tärkeimpiä ovat mm. vetolujuus, murtovenymä sekä vedenläpäisykyky. Kankaan neliöpaino on sinänsä toisarvoinen ominaisuus, eikä kerro suoraan kankaan lujuusluokituksesta.

N1 (90 g / m²) Sora. Pieniin rakennuskohteisiin: viher- ja puutarharakentaminen, uimarannat, pihatiet ja -polut, talojen alapohjat.
KL2 (105 g / m²) Sora. Talon perustuksiin, saneerauksiin, pihateille. Monikäyttöinen yleiskangas.
N2 (140 g / m²) Murske. Vaativampiin talonpohjiin sekä autoteidenpohjien kunnostukseen. 
N3 (190 g / m²) Iso murske. Vaativat kohteet, raskaan liikenteen tienpohjat, maantiet
N4 (255 g / m²) Louhe. Vaativat kohteet, joissa rakennetaan pehmeälle alustalle ja pudotetaan raskasta kiviainesta
N5 (370 g / m²) Iso louhe. Erittäin vaativat kohteet, joissa rakennetaan pehmeälle alustalle tai pudotetaan lohkareita räjäytystöiden yhteydessä.

Rullakokoja on saatavana hieman käyttöluokasta riippuen 2x100 m (200m²) alkaen aina 6x170m (1020m²) saakka.