Hunton

Hunton

Hengittävä Hunton puukuitueriste eristää sekä edistää terveyttä

Kaikki Hunton puukuitueristeet ja tuotteet löydät ainoalta jälleenmyyjältä verkossa Sarokkaalta. Nopeat ja täsmälliset toimitukset suoraan tontillesi tai meiltä myymälästä noudettuna.

Ensin kerromme lyhyesti mitä Hunton puukuitueriste oikeasti on ja miksi juuri tämä ekologinen, hyvin eristävä ja paloturvallinen tuote kannattaa valita juuri sinun kohteeseesi lämmöneristeeksi:

 • Huntonin puukuitueriste ei sula eikä pala
 • Puukuitu on luonnollinen ja hengittävä materiaali, joka parantaa sisäilman laatua ja terveyttä
 • Kaksi kertaa suurempi lämmönvarauskapasiteetti kuin vuorivillalla
 • Erinomaiset ääntä vaimentavat ominaisuudet
 • Puukuitu on uusiutuva luonnonvara ja kestävä tuote sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä

Paloturvallisuus - Hunton puukuitueriste ei sula eikä pala

Hunton puukuitueristeeseen on lisätty luontaista typpeä ja fosforia (ammoniumfosfaattia) sisältävää palonestoainetta, jonka ansiosta palotilanteessa puukuitueriste sitoo eristettä ympäröivän hapen itseensä ja hiiltyy, suojaten siten sekä eristettä itseään että rakenteita liekeiltä.

Mikään nykyisistä eristetuotteista ei pala, minkä takia ne eroavat toisistaan vain sen suhteen, sulavatko vai hiiltyvätkö ne palotilanteessa.  Esimerkiksi vuorivilla on valmistettu sulatusprosessin avulla, minkä takia se sulaa uudelleen altistuessaan korkeille lämpötiloille. Sen sijaan Hunton lämmöneriste hiiltyy ja kestää liekkejä huomattavasti pidempään kuin sulatusprosessin yhteydessä tapahtuu.

Palonkestävyyttä on energia- ja ympäristönäkökohtien lisäksi pidettävä merkittävänä tekijänä rakennusten eristeitä valittaessa.

Puukuitueriste on luonnollinen ja hengittävä materiaali, joka parantaa sisäilman laatua ja terveyttä

Suomessa tavataan runsaasti astmaa, allergioita, ihottumia ja muita hengitysteihin liittyviä ongelmia. Tällaisia vaivoja esiintyy yleisemmin sellaisilla henkilöillä, jotka oleskelevat paljon huonon sisäilman vaivaamissa rakennuksissa.

Mistä huono sisäilma johtuu?

 • Kosteudesta, joka puolestaan voi aiheuttaa kosteusvaurioita ja homesienten kasvua
 • Liian korkeista tai alhaisista lämpötiloista
 • Pakokaasuista, hiukkaspölystä ja huonosta puhtaanapidosta
 • Korkeista hiilidioksidipitoisuuksista
 • Melusta

Millä tavalla puu parantaa sisäilmaa?

 • Puu säätelee kosteuden määrää ja vähentää näin myös ilmankosteutta
 • Puu säätelee siten myös lämpötilaa
 • Puusta vapautuu vähemmän kaasuja ja hiukkaspölyä
 • Puu sitoo hiiltä
 • Puu absorboi ja vaimentaa ääniä

Puukuitueristeellä jopa kaksi kertaa parempi lämmönvarauskapasiteetti

Suuren lämmönvarastointikapasiteetin ansiosta lämpöhäviö on erittäin vähäinen ja tästä syystä energiantarve on vähäinen. Sisälämpötilat pysyvät tasaisempina ja korkeampina talvella, ja tasaisempina ja viileämpinä kesällä. Vuorivillaeristeeseen (lasivilla ja kivivilla) verrattuna Hunton puukuitueristeen lämmönvarastointikapasiteetti on yli kaksi kertaa parempi massakiloa kohti. Käytännössä lämmönvarastointikykyä voidaan verrata teholtaan vuolukivitakkaan, jossa lämpö varastoituu kiveen monen tunnin ajaksi tulen sammumisen jälkeen.

Puukuidulla on materiaalina erinomaiset ääntä vaimentavat ominaisuudet

Puukuidun suuri kilomääräinen osuus kuutiometriä kohti sekä kuitujen pehmeys merkitsevät, että esimerkiksi puukuitueriste soveltuu hyvin äänen absorbointiin ja vaimentamiseen. Koska eriste puhalletaan lisäksi rakenteiden sisään, ei niihin jää ei-toivottavia ilmataskuja ja halkeamia. Tämän ansiosta äänenvaimennus tehostuu entisestään.

Puukuitu on uusiutuva luonnonvara ja kestävä tuote sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä

Hunton lämmöneriste myötävaikuttaa terveellisen sisäilman ja miellyttävän sekä tasaisen lämpötilan saavuttamiseen asunnossa, koska sillä on korkea lämmönvarastointikapasiteetti ja kyky sitoa ja vapauttaa kosteutta.

Puukuitu sitoo itseensä hiilidioksidia, ja vanhan metsän hyödyntämisen ja uuden metsän istuttamisen ansiosta puukuitueriste pidentää metsän elinkaarta ja kiertoa. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että lasi- tai kivivillaeristeestä vapautuu hiilidioksidia muun muassa sen runsaasti energiaa vaativan valmistuksensa takia.

Kun valitset puukuituun perustuvat tuotteet, voit olla varma siitä, että hyödynnät uusiutuvaa luonnonvaraa ja osallistut samalla kasvihuoneilmiön torjumiseen.

Kun valitset puukuituun perustuvia rakennusratkaisuja, olet omalta osaltasi kantamassa ympäristövastuuta.